Health Club Logo

Metode za merenje telesnog sastava

Sigurno najzanimljivija komponenta telesnog sastava za mnoge je procena ukupne količine masnog tkiva ispitanika…


Merenje telesnog sastava vrši se indirektnim putem. Sigurno najzanimljivija komponenta telesnog sastava za mnoge je procena ukupne količine masnog tkiva ispitanika. Ovo je verovatno i najčešće merena komponenta telesnog sastava.

Dugo vremena najpopularnija metoda za merenje telesnog sastava bila je metoda merenja kožnih nabora i onda se na osnovu dobijenih rezultata i na osnovu još nekih antropometrijskih parametara (visina, težina, obimi…) pomoću odeđenih formula dobijala slika o telesnom sastavu ispitanika. Ova metoda je i najmanje pouzdana ali je zbog svoje jednostavnosti (ne zahteva skupu opremu i posebno obučene merioce, rezultati se trenutno dobijaju…), bila najeksploatisanija metoda za merenje telesnog sastava.

U poslednjih nekoliko godina metoda merenja kožnih nabora sve više se zamenjuje metodom bioelektrične impedance. Napretkom tehnologije ova metoda je postala izuzetno pristupačna i jednostavna, i sada svako u svom domu uz pomoć vage za merenje telesne mase može da izračuna komponente telesnog sastava.

U narednom delu teksta detaljnije ćemo prikazati neke od metoda za merenje telesno sastava:

Denzitometrija – podvodno mernje težine i pletizmografija

Hidrodenzitometrija ili podvodno merenje težine tela predstavlja u hijerarhiji indirektnih metoda za određivanje telesne kompozicije jednu od najpreciznijih procedura. Udeo masti u sastavu tela se meri uranjanjem kompletnog tela u vodu. Bazirana je na Arhimedovim principima istiskivanja tečnosti i razlici u gustini između masti sa jedne i mišićnog i koštanog tkiva sa druge strane. Iako veoma tačna, metoda je
komplikovana, dugotrajna, skupa i zahteva specijalnu opremu i treniranog tehničara. Pletizmografija je metoda slična hidrodenzitometriji samo se umesto vodenog medijuma koristi gas i merenja se obavljaju u posebnoj komori čime je komfor za ispitanika značajno unapređen. I ova metoda je vrlo precizna ali se pojavila tek u poslednjih nekoliko godina i relativno je malo zastupljena i analizirana na većoj populaciji.

Dvostuko-energetska apsorpciometrija X zraka (DEXA)

Koštana denzitometrija je evoluirala od pojedinačne preko dvostruko-fotonske do dvostuko-energetske apsorpciometrije X zraka (DEXA) tokom poslednjih trideset godina i ova nekada ekskluzivna metoda postala je pristupačna širom sloju korisnika. Sastoji se u propuštanju jonizujućeg zračenja kroz telo ispitanika i beleženju skretanja i slabljenja primljenog signala iznad čitavog tela ili pojedinih segmenata. Postala je refrentni metod u istraživačkim studijama analize telesne kompozicije a njene prednosti su pre svega kratko trajanje merenja, sigurnost i bezbednost za subjekta, minimalna kooperacija ispitanika.

Preinfracrvena reaktanca (NIR)

Preinfracrvena reaktanca (“Near Infrared Interactance – NIR”) je metoda proizašla iz poljoprivrede gde je korišćena za analiziranje strukture useva a koja se zasniva na principu apsorpcije i refleksije svetlosti. Sonda emituje svetlost blisku infracrvenom zračenju (940 nm) na posebno označenom mestu (prednja strana bicepsa dominantne ruke) a detektor meri intenzitet reemitovane svetlosti izraženu kao optička gustina. Promena frekvencije emitovane svetlosti u skladu sa prethodno definisanim parametrima (telesna masa, visina, pol, nivo fizičke aktivnosti) korišćenjem prediktivne formule dovodi do izračunavanja sadržaja masti u strukturi sastava tela. Slično BIA i ova metoda je relativno brza, bezbedna, jeftina i ne zahteva obučenu osobu pa je njena popularnost kao i popularnost drugih metoda III nivoa validnosti velika. Ipak najnovija saznanja ne smatraju NIR validnom metodom određivanja telesne strukture.

Kompjuterizovana tomografija (CT) i nuklearna magnetna rezonaca (NMR)

CT i NMR su metode vizuelizacije koje emitovanjem zračenja različite vreste i frekvencije proizvode regionalne ili kompletne radiografske zapise ispitivanog subjekta. Korišćenjem kompjuterskog softvera, CT sken daje piktografsku i kvantitativnu analizu ukupne tkivne površine, površine regiona masti i muskulature i debljinu i volumen snimljenog tkiva po “kriškama”. Nova NMR tehnologija daje korisne informacije o mnogim telesnim departmanima. Za razliku od CT koji koristi jonizujuće zračenje, elketromagnetna radijacija NMR uz korišćenje adekvatnog softvera takođe daje precizne slike o segmentarnoj strukturi (masti, mišići, kosti) ispitivanog dela tela. Ipak obe metode imaju brojne druge segmente primene u medicini i u nalazima telesne kompozicije se srazmerno retko koriste.

Analiza bioelektrične impedance (BIA)

Analiza bioelektrične impedance je brza, neinvazivna i relativno jeftina metoda za evaluiranje telesne kompozicije u terenskim i kliničkim uslovima. Pionirski radovi ranih 60-ih godina dvadesetog veka udarili su temelje savremenoj BIA. BIA metod procenju strukturu sastava tela emitovanjem niske, bezbedne doze struje (800 µamp) kroz ljudski organizam. Struja prolazi kroz telo – bez otpora kroz mišiće, dok otpor postoji pri prolazu kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektrična impedanca i meri se monitorima telesne masti. Kada se podesi za izabranog pojedinca (visina i težina), aparat na osnovu instaliranog softvera, izračunava procentualni sadržaj masti u strukturi sastava tela. BIA je u prethodnih desetak godina zadobila poverenje i podršku medicinskih i sportskih eksperata i danas je prisutna dostupna aparatura za merenje procenta masti i u uslovima sopstvenog doma bez potrebe za skupom i složenom opremom. Napredna tehnologija i tradicionalna BIA ujedinjeni su u običnu kućnu vagu. Savremeni monitori telesne masti pružaju tačnost uporedivu sa standardima u merenju procenta masti u telu. Glavne prednosti BIA metode su što ne zahteva skupu opremu niti obučenog tehničara, najkomfornija je metoda koja ne ugrožava privatnost i intimu osobe koja se meri, i može se koristiti i kod vrlo gojaznih osoba.

Antropometrijske metode

Daleko najčešće korišćene metode u terenskim i laboratorijskim uslovima u cilju određivanja telesne strukture fizički aktivne populacije predstavljaju pre svega antropometrijske metode. Ove metode merenjem dimenzija ljudskog tela (telesna visina, telesna masa, debljina kožnih nabora, obim i dijametar ekstremiteta) i korišćenjem adekvatnih jednačina, na relativno jednostavan način daju indirektnu procenu o sadržaju masti, mišićnog i koštanog tkiva ispitanika.

Izvor: “Savremeni trendovi u analizi telesne strukture sportista” (prof. dr Sergej M. Ostojić)


27.08.2014.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram