Health Club Logo

Izračunavanje bazalnog metabolizma

Bazalni metabolizam predstavlja količinu energije koja je neophodna za očuvanje vitalnih funkcija organizma. To je energija koju organizam troši u stanju potpunog mirovanja na održavanje rada vitalnih organa, srca, pluća, nervnog sistema, bubrega… Veličina bazalnog metabolizma zavisi od telesne mase, telesnog sastava, uzrasta, pola, termoregulacije, zdravstvenog stanja i dr. Bazalni metabolizam učestvuje sa 60-75% u […]

Bazalni metabolizam predstavlja količinu energije koja je neophodna za očuvanje vitalnih funkcija organizma. To je energija koju organizam troši u stanju potpunog mirovanja na održavanje rada vitalnih organa, srca, pluća, nervnog sistema, bubrega…

Veličina bazalnog metabolizma zavisi od telesne mase, telesnog sastava, uzrasta, pola, termoregulacije, zdravstvenog stanja i dr. Bazalni metabolizam učestvuje sa 60-75% u ukupnoj energetskoj potrošnji organizma i u praksi se izračunava prema telesnoj masi i polu.

Predstavljamo Vam tabelu, odobrenu od Svetske Zdravstvene Organizacije, pomoću koje se izračunava Bazalni metabolizam na osnovu telesne mase u kg.

UZRAST [god] < 3 3 – 10 10 – 18 18 – 30 30 – 60 > 60
Muškarci [kcal/dan] 60.9 x ТМ-54 22.7 x ТМ +495 17.5 x ТМ +651 15.3 x ТМ +679 11.6 x ТМ +879 13.5 x ТМ +487
Žene [kcal/dan] 61.0 x ТМ-51 22.5 x ТМ +499 12.2 x ТМ +746 14.7 x ТМ +496 8.7 x ТМ +829 10.5 x ТМ +596

Rezultat dobijen pomoću ove tabele daje samo orijentacionu vrednost bazalnog metabolizma, tačan rezultat dobija se merenjem u labaratorijskim uslovima i on zahteva složenu aparaturu. Ovaj metod nije praktičan zbog visoke cene i zato se češće koriste ovakve indirektne metode.


12.06.2014.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram