Health Club Logo

Pulsmetar

Pulsmetar je uređaj koji, pomoću senzora postavljenih na zid grudnog koša, beleži srčanu frenkvencu telemetrijski, na satu koji je postavljen na ručni zglob. Podaci mogu da se memorišu…


Pulsmetar

je uređaj koji, pomoću senzora postavljenih na zid grudnog koša, beleži srčanu frenkvencu telemetrijski, na satu koji je postavljen na ručni zglob. Podaci mogu da se memorišu. Pulsmetar se lako postavlja i omogućava upotrebu i u mirovanju i pri fizičkoj aktivnosti (na terenu i tokom takmičenja). Takođe, uređaj preko alarma može da signalizira ukoliko vrednosti pulsa izađu iz normalnog raspona, upozoravajući time i ispitanika i ispitivača da se javila tahikardija ili bradikardija. Nedostatak je pojava greške prilikom merenja zbog gubitka kontakta sa senzorima. Uređaj ne može signalizirati poremećaje ritma koji se mogu javiti tokom registrovanja pulsa.

Pulsmetar je danas nezaobilazan deo opreme dobro isplaniranog treninga kako kod vrhunskih sportista tako i kod rekreativaca. Pomoću njega se na veoma jednostavan način dozira intezitet opterećenja ali isto tako zahvaljujući pulsmetru se dobijaju značajne informacije o samom treningu ili takmičenju.

Trenutna srčana frekvenca, vreme provedeno u određenim zonama srčane frekvence, prosečan puls, maksimalan puls, pređena distanca, prosečna i maksimalna brzina, broj krugova, memorija velikog broja treninga, određivanje zone pulsa u kojoj će se trenirati, broj potrošenih kalorija, to su samo neke od prednosti koje ima trening u kojem se koristi pulsmetar.

Pri kupovini pulsmetra vodite računa da kupujete pulsmetar proverenog proizvođača kako bi dobijeni rezultati bili pouzdani , takođe uzmite pulsmetar čije su funkcije namenjene fizičkoj aktivnosti kojom se bavite (trčanje, biciklizam…).


26.03.2012.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram