Health Club Logo

IŠČAŠENJE SKOČNOG ZGLOBA

Iščašenje skočnog zgloba je stanje koje karakteriše oštećenje i kidanje vezivnog tkiva oko skočnog zgloba uz naknadno izmeštanje kostiju. Potkolenica se sastoji od fibule i tibije, koji se nalaze jedno pored drugog. Spoj ovih kostiju i talusa formira skočni zglob. Vezivno tkivo koje okružuje kapsulu zgloba i nekoliko ligamenata pruža dodatnu stabilnost kao i brojni […]

Iščašenje skočnog zgloba je stanje koje karakteriše oštećenje i kidanje vezivnog tkiva oko skočnog zgloba uz naknadno izmeštanje kostiju. Potkolenica se sastoji od fibule i tibije, koji se nalaze jedno pored drugog. Spoj ovih kostiju i talusa formira skočni zglob. Vezivno tkivo koje okružuje kapsulu zgloba i nekoliko ligamenata pruža dodatnu stabilnost kao i brojni mišići oko zgloba.

Prilikom određenih pokreta ukoliko su sile koje deluju na skočni zglob prevelike, može doći do kidanja vezivnog tkiva. Ovo može uzrokovati pomeranje kostiju iz njihovog položaja. Kada se to dogodi, stanje je poznato kao iščašenje skočnog zgloba.

Zbog velikog snage potrebne za da bi došlo do ove povrede, ovo stanje se obično javlja u kombinaciji s drugim povredama stopala, kao što su fraktura ili teška uganuća.

Uzroci

Iščašenje obično nastaje usled sila koje deluju na zglob i razdvaja kosti zgloba. Najčešće se događa usled saobraćajnih nesreća. Često se ova povreda sreće u disciplinama koje u svojim kretanjima sadrže nagle promene brzine i pravca kretanja.

Znaci i simptomi

Pacijenti prilikom iščašenja obično dožive iznenadne jake bolove u trenutku povrede. Bol je obično toliko jak da pacijent ne može nastaviti sa aktivnostima.
Pacijenti s ovim stanjem će često doživljavaju osećaj izmeštanja zgloba iz ležišta prilikom povrede. Otok i vidljiv deformitet su takođe simptomi koji se javljaju prilikom povrede. Bol će se obično povećati na dodir.

Iščašeni zglob se može vratiti u prvobitni položaj ali to treba prepustiti stučnim licima odnosno lekarima.

Simptomi nestaju vremenom uz odgovarujuću rehabilitaciju. Međutim usled slabljenja vezivnog tkiva kod pojedinih pacijenata ovo stanje može lakše da se ponovi.

Terapija

Pre početka tretmana pacijentima se preporučuje da urade snimanje zgloba kako bi se utvrdilo da li postoje neke frakture na kostima zgloba. Ovo je posebno važno ukoliko je do iščašenja došlo traumatski usled velikog dejstva spoljašnjih sila

Vraćanje zgloba na mesto nikako ne treba pokušati nestručno lice jer može napraviti još veću štetu i povredu na okolnom tkivu, nervima ili krvnim sudovima.

Nakon povratka zgloba u pravilan položaj svi pacijenti bi trebali da prođu kroz intenzivan program fizikalne terapije i rehabilitacije. Tretman se obično sastoji od imobilizacije zgloba na samom početku koje traje do nekoliko nedelja kako bi povređenom tkivu omogućili zarastanje.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je od velikog značaja za sve pacijente kako bi proces oporavka bio što brži i što efikasniji. Tretmani koji se koriste u lečenju iščašenja skočnog zgloba uključuju:

O uganuću skočnog zgloba možete pročitati ovde

Izvor:drgaletic.rs


11.04.2019.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram