Health Club Logo

Upala mišića

Uglavnom se upale mišića dele na akutne i hronične…


Uglavnom se upale mišića dele na akutne i hronične.

Akutna upala mišića

se javlja neposredno nakon treninga i posledica je nagomilavanja metabolita kao što je mlečna kiselina. Tečnost se povlači u ćelije, i javlja se osećaj kao da su mišići „napumpani“. Bol traje kratko i već nakon nekoliko minuta ili sati se sasvim gubi. Na ovu vrstu upale mišića niko ne obraća posebnu pažnju jer ne predstavlja problem i više je možemo svrstati u fenomene zamora mada mu nije identična.

Hronična upala mišića

je ona na koju se po pravilu misli kada se govori o upali mišića. Najuočljivija karakteristika je pojava bola nakon 12 do 48 sati po završetku treninga. Bol može da bude izuzetno jak čak i na dodir a ne samo pri kontrakciji upaljenog mišića. Uzrok ove upale je verovatno višestruk. Ranije se za ovu pojavu optuživalo isključivo nagomilavanje laktata što je kasnije ozbiljno poljuljano. Poznato je da su aktivni sportisti sposobni da postignu veću koncetraciju laktata u krvi od nesportista a da pri tome nemaju nikakve znake upale.

Uzrok upale mišića

Istraživanja u protekloj deceniji su pokazala, da pri svakoj upali postoje mikrotraume mišićnih vlakana sa pucanjem sarkoleme (membrana mišićne ćelije) i oslobađanjem sarkoplazme (tečni deo ćelije) u vanćelijski prostor. U krvi će se naći povećanje enzima i mioglobina, što obavezno prati ovu pojavu. Na mestu oštećenja razviće se procesi slični svakoj upali prouzrokovanoj mikroorganizmima mada u suštini nije identično. Kako se izvrši „popravka“ oštećenih ćelija nije još do kraja razjašnjeno. Verovatno kao i sve druge reparacije oštećenog tkiva.

Da li je upala mišića greška u treningu?

Za neke je upala mišića greška u treningu a za druge je to početni „okidač“ za razvijanje mišićne hipertrofije. Teško je poverovati da posle upale mišića ne dolazi i do redukcije mišićnih vlakana bez obzira što će dalji trening ukazivati na njegovo povećanje. Taj porast mase je ostvaren na zadebljanju preostalih vlakana. Bela vlakna su osetljivija i tokom sportskog staža se ona najpre gube. To je verovatno i razlog što će u toku sportskog staža sprinter sa 200 metara ako ne ostane na istoj stazi otići na 400 a nikada na 100 metara.

Šta izaziva mikrotraume mišićnih vlakana?

Danas se nedvosmisleno zna da su za upalu mišića najodgovornije ekscentrične kontrakcije. U eksperimentu gde se identičnom brzinom trčalo po ravnom na pokretnoj traci i 10 stepeni pod nagibom upala se javila u trčanju na traci pod nagibom upravo zbog zastupljenosti ekscentričnih kontrakcija. To ima praktičan značaj za trenere da sa uvođenjem vežbi sa tegovima, pliometrije i slično, moraju ići mnogo opreznije nego sa običnim izotoničnim kontrakcijama.

Kako ubrzati oporavak od upale mišića?

Među trenerima vlada mišljenje da se upala bez obzira na bol tretira novim treningom po principu: „klin se klinom izbija“. Mada se teško sa tim složiti u potpunosti, poboljšanje će biti upravo zbog toga što će povećanjem protoka krvi pre eliminisati raspadni produkti i pre doturiti materijal za obnovu oštećenog tkiva.

Bolje od toga je, metodama oporavka povećati protok krvi i ostvariti isto, jer sam bol tokom treninga osim neprijatnosti, refleksnom zaštitom će štedeti upaljenje mišiće, pa samim tim neće dati željene efekte koji se treningom žele postići.


29.10.2012.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram