Health Club Logo

Trening fleksibilnosti (gipkosti)

Fleksibilnost (gipkost) je sposobnost lakog izvođenja pokreta sa velikom amplitudom…


Fleksibilnost

je sposobnost lakog izvođenja pokreta sa velikom amplitudom. Ona zavisi od pokretljivosti u zglobovima, elastičnosti mišića, tetiva i svih stabilizatora zgloba. Pokretljivost u zglobu je najviše određena anatomski (konfiguracijom zgloba, dužinom stabilizatora i negativnim pritiskom u zglobu).

Trening gipkosti se može izvoditi na više načina:

 • Pasivno, kada se aplituda (obim) mogućeg pokreta postiže uz pomoć partnera ili nekog drugog spoljašnjeg opterećenja.
 • Aktivno, gde se maksimalna amplituda postiže uz pomoć snage vlastitih mišića.
 • Statički, kada sportista (vežbač) zadržava postignutu amplitudu pokreta.
 • Dinamički, kada se maksimalna amplituda pokreta postiže višekratno, tj. kontrakcijama i dekontrakcijama mišića odgovornih za pokret.

Na fleksibilnost (gipkost) utiče više faktora:

 • Anatomske karakteristike zgloba.
 • Elastičnost ligamenata i mišića
 • Fiziološki procesi (regulativni mahanizmi u CNS-u, međumišićna koordinacija, refleks na istezanje- uloga mišićnog vretena itd.).
 • Biohemijski procesi u elastičnim strukturama.
 • Mišićna i telesna temperatura (fleksibilnost se povećava sa povećanjem temperature, a smanjuje sa padom temperature).
 • Dnevni biološki ritam (uticaj hormona, najveća amplituda pokreta je pre podne između 10-11h i po podne između 16-17h).
 • Pol, po pravilu osobe ženskog pola imaju bolju gipkost od muškaraca (vežbanjem se te razlike mogu smanjiti).
 • Uzrast, od 15. do 16. godine fleksibilnost celog tela se povećava, a kasnije postepeno smanjuje.
 • Mišićna snaga, snaga i fleksibilnost su u nekoj vrsti suprotnosti.
 • Zamor smanjuje elastičnost mišića.
 • Stres i emocionalna uzbuđenost (umeren stres povećava elastičnost mišića, dok je prevelik stres smanjuje. U osnovi leži hormonalni uticaj).
 • Motivacija.

Tri najvažnije vrednosti treninga gipkosti su:

 • Smanjuje rizik od povreda.
 • Smanjuje bolove u mišićima nakon vežbanja i ubrzava oporavak.
 • Povećava sposobnost sportiste.

Saveti za povećanje fleksibilnosti:

 • Nije neophodno pre istezanja džogirati.
 • Vršiti istezanje pre i posle treninga (vežbanja).
 • Vežbe istezanja treba birati pažljivo. Početi sa lakšim vežbama.
 • Mišiće treba istezati naizmenično.
 • Sve vežbe fleksibilnosti (gipkosti), koje se koriste u navedenim metodama, treba izvoditi do praga bola, uz odgovarajuću mentalnu koncentraciju.
 • Položaj u kome je dostignuta maksimalna amplituda zadržava se oko 20 sekundi. To vreme je dovoljno za izazivanje nervno-mišićnih i biohemiskih reakcija.
 • Vežbe treba izvoditi svakodnevno i na svakoj vežbi treba više puta dostići maksimalnu amplitudu.
 • Fleksibilnost je najviše moguće povećati u dečijem uzrastu do puberteta. Značajno je primenjivati vežbe za pokretljivost kičmenog stuba.

(preuzeto iz „Teorija i metodika sportskog treninga “, prof.dr Franja Fratrić, 2006.)


21.01.2012.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram