Health Club Logo

PREDUSLOVI ZA BEZBEDAN TRENING SNAGE

Povrede prevashodno nastaju kao posledica nepravilnog izvođenja vežbi, nestručne asistencije ili slučajnih nezgoda.


Najvažnije je da treninzi snage budu bezbedni za svakog vežbača. Povrede prevashodno nastaju kao posledica nepravilnog izvođenja vežbi, nestručne asistencije ili slučajnih nezgoda. Zaštita od povreda je svakako važan faktor, i stoga je najvažnije smanjiti ili potpuno izbeći rizik od povreda. Povrede se uglavnom odnose na mišićna i vezivna tkiva i mogu se sprečiti odgovarajućim merama predostrožnosti.

GLAVNI FAKTORI ZAŠTITE OD POVREDA

Glavni uzroci nastanka povreda tokom treninga snage jesu greške u tehnici izvođenja ili slučajne nezgode, a broj takvih povreda može biti i veći ako se trening izvodi bez odgovarajućeg nadzora. Povrede usled nezgoda nastaju ako se nepoštuju pravila korišćenja teretane i ako je oprema neispravna. Ostali činioci koji povećavaju mogućnost povrede tiču se povreda nastalih kao posledica simptoma preopterećenja, tj primene neodgovarajućeg programa ( ako vežbači, na primer, svakog dana rade 20-30 pregibanja podlaktice za jačanje bicepsa – dvoglavog mišića nadlakta).

Ustanovljeno je da su treninzi snage uz nadzor stručnjaka bezbedni i efikasni čak i kad je reč o sportistima predpubertetskog uzrasta. Stručni nadzor podrazumeva prisustvo osobe koja poznaje tehnike vežbanja, kao i specifične karakteristike treninga snage.

PRAVILNE TEHNIKE RADA SA TEGOVIMA

Jedan od najvažnijih aspekata bezbednosti vežbača u teretani jeste poznavanje pravilnih tehnika podizanja tereta. Od neobično velike važnosti je sposobnost trenera da vežbače nauče pravilnom izvođenju vežbi u radu sa opterećenjem. Vežbe poput čučnjeva, iskoraka i potiska s ravne klupe, kao i olimpijske discipline poput nabačaja i trzaja, spadaju u program treninga snage. Mnogo puta, akutne i hronične povrede nastaju zato što trener ne zna da poduči sportiste tehnikama vežbi.

Učenje pravilne tehnike izvođenja je od presudne važnosti kao u radu sa slobodnim tegovima, tako i u radu na trenažerima.

PRINCIPI PRAVILNE ASISTENCIJE

Asistencija za vežbe na trenažerima, kao i sa slobodnim tegovima jednako je važna kao i tehnika vežbanja. Asistencija se odnosi na jednu ili više osoba koje po potrebi pomažu vežbaču da izvede ponavljanje u potpunosti, ali mu pokazuju i kako da koriguje nepravilne pokrete u toku vežbanja, pa je njihov značaj za bezbednost u treningu snage veoma veliki.

Od osobe koja asistira očekuje se sledeće:

  • da zna odgovarajuće tehnike vežbanja,
  • da zna odgovarajuće tehnike asistencije,
  • da ima dovoljno snage da pomogne dizaču u podizanju tereta,
  • da zna koliko puta je planirano da se vežba izvede,
  • da stalno i pažljivo prati dizača dok podiže teret,
  • da prekine vežbu ako je vežbač nepravilno radi,
  • da pokaže kako se pravilno izvodi vežba ako je vežbač nepravilno radi,
  • da preduzme odgovarajuće mere ako se vežbač povredi.

Glavni cilj asistencije jeste sprečavanje povrede. Osoba koja podiže tegove uvek treba to da radi u prisustvu osobe koja je zadužena za asistenciju. obe osobe treba da poznaju pravilne tehnike vežbanja i asistencije za sve vežbe u treningu. Ako su vežbači dovoljno savesni, oni prilikom vežbanja mogu da preuzmu ulogu pomagača i pomognu drugom vežbaču, ali ako treniraju mlađi ili osobe koje ne mogu da pomognu jedna drugoj , trener treba da smanji broj vežbača koji istovremeno treniraju na onoliko koliko ima ljudi zaduženih za asistenciju.

PRAVILNO PODEŠAVANJE OPREME

Podešavanje opreme od ključne je važnosti za bezbednost treninga za vežbače. Ako se vežbač ne namesti pravilno na trenažer, mogu nastati brojni problemi, uključujući nepotpuni opseg pokreta vežbe, a neodgovarajuće udarno opterećenja izaziva akutne povrede ili povrede usled preopterećenja. Važno je da se svaki trenažer podesi za svakog vežbača.

Izvor: “Nauka i praksa u treningu snage” , Dr Vladimir M. Zaciorski i Dr Vilijem J. Kremer


01.12.2018.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram