Health Club Logo

POVREDE TETIVA - KAKO NASTAJU I KAKO SE LEČE?

Mehanizam povreda tetiva je sličan mehanizmu povreda mišića i može nastati


KAKO DOLAZI DO POVREDA TETIVA?

Mehanizam povreda tetiva je sličan mehanizmu povreda mišića i može nastati:

 • direktno dejstvom spoljašnje sile (udarac)
 • indirektno- snažnom kontrakcijom mišića.

Najčešće dolazi do naglog, pasivnog istezanja mišića koji je u kontrakciji.

Sportisti najčešće povređuju: Ahilovu tetivu, tetive dugiih fleksora natkolenice, aduktore natkolenice.

VRSTE POVREDA TETIVA?

Ruptura tj.kidanje vlakana snopova tetive može biti:

 • potpuno
 • nepotpuno.

Istovremeno sa kidanjem vlakana tetive povređuju se i krvni sudovi, a krv se izliva između krajeva tetive. Nastaje zapaljenska reakcija s edemom i usporenom cirkulacijom. Te ako se ne reaguje brzo dolazi do stvaranja koaguluma i hematoma. Povreda tetive se ispoljava iznenadnom pojavom oštrog bola, koji može biti praćen osećajem kao da je nešto puklo. Pri rupturi Ahilove tetive je karakteristično da povređeni ima utisak kao da je pogođen kamenom.

ENTEZITIS

Predstavlja povredu pripoja tetive za kost. To je specifično tkivo sastavljeno iz više slojeva. Najčešće dolazi do entezitisa rotatornog omotača ramena, entezitis epikondila humerusa (teniski lakat), entezitis ekstenzora šake i prstiju.

Simptomi entezitisa su:

 • bolovi,
 • bolna ograničenja
 • slabost pri pokretu.

LEČENJE

Lečenje entezitisa se sprovodi fizikalnom terapijom. Najčešće se primenjuju analgetične procedure:

 • elektroterapija,
 • ultrazvučna terapija
 • magnetoterapija,
 • kineziterapija.

Fizikalno lečenje ruptura (napuknuća) tetive ima cilj:

 • da poboljša vaskularizaciju povredjene tetive,
 • uspostavljenje punog obima pokreta u povredjenom ekstremitetu
 • poveća mišićnu snagu.

Posle rupture tetive mišićna snaga je veoma oslabljena.

Takođe je neophodno sprovoditi ozbiljan program vežbi tj proces kineziterapije, ali i obavezno kompjutersko jačanje mišića ili elektromiostimulacija povredjenih i oslabljenih tetiva.

Izvor: drgaletic.rs


05.04.2019.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram