16.08.12

Preciznom elektromiografijom je utvr?eno da i potpuno relaksiran miši? pokazuje izvesnu elektri?nu aktivnost, odnosno, dobijeni elektromiogrami ukazivali su na prisustvo stalne napetosti i u potpuno pasivnim miši?ima. Ta stalna napetost ozna?ena je kao miši?ni tonus.

Miši?ni tonus po?iva na refleksnoj osnovi.

U pojedinim istraživanjima, istina, utvr?eni su izvesni kratki periodi apsolutne elektri?ne tišine u pojedinim miši?ima. To pokazuje da je mogu?e kratkotrajno odsustvo tonusa u miši?ima relaksiranim u labaratorijskim uslovima, ali samo u onima koji nisu vezani za održavanje uspravnog stava. Kod tipi?ne posturalne muskulature, me?utim, apsolutnu tišinu niko nije uspeo da dijagnostifikuje.

Trenirane osobe imaju ve?i tonus muskulature od prose?nih ljudi

U miši?ima koji nisu vezani za održanje uspravnog stava, mogu?e je kratkotrajno odsustvo bilo kakve elektri?ne aktivnosti, naravno pod uslovom da je miši? odmoran i maksimalno relaksiran. Za uspostavljanje te elektri?ne tišine daleko su sposobnije trenirane osobe. Istovremeno je konstatovano da visoko trenirane osobe imaju ve?i tonus muskulature od prose?nih ljudi.

(preuzeto iz „Uvod u sportsku antropomotoriku“, prof.dr Dušan Peri?, 1997)

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Saveti

Nudimo Vam niz korisnih i prakti?nih saveta vezanih za trening u nadi da ?emo Vam na taj na?in pomo?i da unapredite i poboljšate rezultate Vašeg vežbanja.