Vežbe za Podlaktice

  • 2. “Čekić“

    Priprema: Uzmite jednoručne tegove u obe ruke (zatvorenim nathvatom). Ruke su opružene sa tegovima uz telo (dlanovi okrenuti ka telu).

    Izvođenje vežbe:…

  • 1. Pregib ručnog zgloba

    Priprema: Uzmite šipku pothvatom u širini ramena (ili malo uže) i sedite na klupu. Naslonite podlaktice na natkolenice, ručni zglobovi su…