Početni položaj: Stanite u uspravan stojeći stav sa dlanovima na bokovima. Stopala su u širini ramena. Ruke mogu biti i ukrštene sa dlanovima na grudima.

Izvođenje vežbe: Savijajući se u zglobovima kolena i neznatno u zglobovima kukova spustite se dok Vam butine ne budu minimum paralelne sa tlom. Opružajući se u zglobovima kolena i kukova vratite se u početni položaj.

Mišići: m. Quadriceps femoris (vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis), m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Erector spinae , m. Adductor magnus, m. Adductor longus, m. Trapezius, m. Biceps femoris, m. Semimembranosus, m. Semitendinosus …

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!