Health Club Logo

8. Jednoručna triceps ekstenzija

Priprema: Jednom rukom uzmite jednoručni teg, sedite na klupu i podignite teg iznad glave (hvatate jednu stranu tega sa unutrašnje strane). Drugu ruku savijte iza glave i dlanom pridržavajte nadlakticu ruke u kojoj je teg.

Izvođenje vežbe: Spustite teg iza glave savijajući ruku u zglobu lakta. Opružite ruku i vratite teg u početni položaj. Ponovite vežbu drugom rukom.

Mišići: m. Triceps brachii…

Napomena: Nadlaktica ruke sa kojom se izvodi vežba se ne pomera tokom izvođenja vežbe.

Pažljivo spuštajte teg iza glave kako bi ste izbegli eventualne povrede udaranjem tegom u potiljak, vrat ili leđa.


Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram