Priprema: Lezite na bok, postavite podlakticu, ispod ramena, na pod otprilike pod pravim uglom u odnosu na gornji deo tela. Noge su spojene, jedna na drugu, kolena i kukovi su ispruženi. Odvojite gornji deo tela i noge, tako da telo bude pravo, oslanjajući se na podlakticu i stopalo istoimene noge.

Izvođenje vežbe: Zadržite se u početnom položaju određeno vreme.

Mišići: m. Obliques, m. Gluteus Medius, m. Gluteus Minimus, m.Tensor Fasciae Latae, m. Quadratus lumborum, m. Psoas major, m. Iliocastalis lumborum, m. Iliocastalis thoracis, m. Adductor magnus, m. Pectineus, m. Gracilis, m. Latissimus dorsi, m. Pectoralis major, m. Pectoralis minor, m. Levator Scapulae

Napomena: Vežba se može olakšati tako što savijete noge i naslonite se na kolena, isto tako vežba može da se oteža dodajući opterećenje na bok.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!