Priprema: Stanite između dva stepera.

Izvođenje vežbe: Naskočite istovremeno stopalima na stepere i spustite se u sumo čučanj doskočite u početni položaj i bez prekida pokreta nastavite u legionar sa sklekom sa dlanovima na steperima. Vratite se u početni položaj i ponovite vežbu.

Mišići: m. Gluteus maximus, m. Adductor magnus, m. Quadriceps femoris, m. Erector spinae, m. Soleus, m. Rectus abdominis, m. Triceps brachii, m. Pectoralis major, m. Deltoideus, m. Gastrocnemius…

Napomena: Kod sumo čučnja zbog položaja stopala i kolena su tokom vežbe okrenuta ka spolja.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!