Priprema: Stanite ispred klupe leđima okrenuti klupi, postavite vrh stopala jedne noge na klupu (zanoženje) i blago je savijte u zglobu kolena, noga koja je na tlu je potpuno opružena. Gornji deo tela je tokom cele vežbe uspravan.

Izvođenje vežbe: Savijajući se u zglobu kuka i kolena noge na kojoj stojite(stajna noga) spustite se dole dok kolenom druge noge (koja se takođe savija u zglobu kolena) skoro ne dodirnete tlo. Vratite se u početni položaj ispružajući u zglobu kuka i kolena noge na kojoj stojite. Gornji deo tela je sve vreme uspravan.

Mišići: m. Quadriceps femoris (vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis), m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Biceps femoris, m. Adductor magnus, m. Soleus, m. Erector spinae…

Napomena: Koleno i stopalo noge koja je na tlu su sve vreme okrenuti prema napred. Gornji deo stopala druge noge je postavljen pravo na klupu a koleno te noge je okrenuto prema napred.
Visinu klupe prilagodite sopstvenoj visini (visina klupe bi trebala da bude malo niža od visine kolena).

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!