Priprema: Stanite u uspravan stojeći stav.

Izvođenje vežbe: Blago savijte kolena i odrazite se vertikalno gore podižući kolena što više prema grudima. Doskočite amortizujući doskok blagim savijanjem nogu u zglobu kolena i bez prekida pokreta ponovite vežbu.

Mišići: m. Quadriceps femoris (vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis), m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Erector spinae , m. Adductor magnus, m. Adductor longus, m. Trapezius, m. Biceps femoris, m. Semimembranosus, m. Semitendinosus …

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!