Priprema: Stanite iza step klupe licem okrenuti prema njoj.

Izvođenje vežbe: Istovremeno se odrazite sa obe noge i naskočite na step klupu. Na isti način, bez prekida pokreta, sunožnim odskokom odrazite se sa step klupe nazad u početni položaj.

Mišići: m. Quadriceps femoris (vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis), m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Gastrocnemius, m. Soleus, m. Erector spinae…

Napomena: Amortizujte naskoke i doskoke blagim savijanjem nogu u zglobu kolena.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!