Health Club Logo

3. Triceps ekstenzija u pretklonu (sa jednoručnim tegom)

Priprema: Stanite sa strane, klupe bočno okrenuti klupi, i postavite na klupu koleno noge koja je bliža klupi oslanjajući se na klupu rukom sa iste strane (leđa su prava i paralelna sa tlom). Suprotnom rukom uzmite jednoručni teg (zatvorenim nathvatom sa dlanom prema unutra). Povucite teg gore(savijajući ruku u zglobu lakta), dok nadlaktica ne bude paralelna sa tlom (ruka kojom ste podigli teg treba da bude uz telo a ugao između nadlaktice i podlaktice prav).

Izvođenje vežbe: Opružite ruku sa tegom prema nazad (dok ne bude potpuno opružena ). Savijte ruku u zglobu lakta i vratite teg u početni položaj.

Mišići: m. Triceps brachii…

Napomena: Nadlaktica ruke kojom se izvodi na vežba je paralelna sa tlom i ne pomera se tokom izvođenja vežbe.
Leđa su sve vreme prava i paralelna sa tlom.
Vežbu izvodite kontrolisanim pokretima, između ponavljanja vežbe zaustavite teg (teg ne sme da se kreće kao klatno).


Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram