Priprema: Stanite u stojeći stav.

Izvođenje vežbe: Iskoračite napred jednom nogom postavljaći prvo petu na tlo pa onda i celo stopalo. Savijajući nogu kojom ste iskoračili (u zgobu kolena i kuka) spustite se sve dok ne dodirnete tlo kolenom druge noge (koja se takođe savija u zglobu kolena). Gornji deo tela je uspravan tokom cele vežbe. Vratite se u početni položaj energično se opružajući u zglobu kuka i kolena noge kojom ste iskoračili. Ponovite iskorak drugom nogom.
Mišići: m. Quadriceps femoris (vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis), m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Biceps femoris, m. Adductor magnus, m. Soleus, m. Erector spinae…

Napomena: Gornji deo tela mora da ostane uspravan tokom cele vežbe. Tokom iskoraka stopala i kolena su uvek okrenuta prema napred.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!