Priprema: Stanite ispred klupe licem okrenuti klupi.

Izvođenje vežbe: Nagazite jednom nogom na klupui popnite se na klupu istovremeno podižući koleno druge noge prema gore. Spustite na pod prvo nogu koja je u vazduhu a zatim i nogu kojom ste se popeli na klupu. Ponovite vežbu drugom nogom.

Mišići: m. Quadriceps, m. Adductor Magnus, m. Soleus, m. Gastrocnemius, m. Adductor magnus, m. Gluteus, m. Biceps femoris…

Napomena: Visinu klupe prilagodite sopstvenoj visini.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!