Priprema: Početni položaj za izvođenje ove vežbe je identičan početnom položaju za sklek samo što su šake postavljene bliže (skoro su spojene).

Izvođenje vežbe: Savijajući ruke u zglobovima laktova spustite se na podlaktice. Opružite ruke i vratite se u početni položaj.

Mišići: m. Triceps brachii, m. Rectus abdominis, m. Erector spinae…

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!