Priprema: Postavite dve klupe tako da budu paralelno u odnosu jedna na drugu, a razdaljina između klupa treba da bude nešto veća od dužine vaših nogu. Stanite između klupa bliže jednoj klupi (leđima okrenuti njoj a licem okrenuti ka daljoj klupi). Postavite dlanove na kraj klupe kojoj ste okrenuti leđima a na suprotnu klupu postavite pete vaših stopala. U početnom položaju noge i ruke su potpuno opružene.

Izvođenje vežbe: Spustite se prema tlu savijajući ruke u zglobovima laktova sve dok ne osetite istezanje u mišićima grudi i ramena. Vratite se u početni položaj opružajući ruke.

Mišići: m. Triceps brachii, m. Deltoideus, m. Pectoralis major, m. Levator scapulae…

Napomena: Visina klupe ne sme da ograničava pokret.
Tokom izvođenja vežbe leđa se nalaze u samoj blizini klupe (skoro je dodiruju).

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!