Priprema: Stanite između dve klupe licem okrenuti zidu. Klupe su postavljene uz zid, paralelno u odnosu jedna na drugu, a pod pravim uglom u odnosu na zid. Razmak između klupa je nešto širi od širine ramena. Postavite dlanove na klupe blizu zida, zamahnite prvo jednom nogom a zatim priključite i drugu i naslonite ih opružene na zid jednu uz drugu. Ruke su opružene. Početni položaj je stav o šakama sa dlanovima na klupama.

Izvođenje vežbe: Savijajući ruke u zglobovima laktova spustite se sve dok glava ne bude malo ispod nivoa klupa. Opružite ruke i vratite se u početni položaj.

Mišići: m. Deltoideus, m. Triceps brachii, m. Trapezius, m. Pectoralis major, m. Serratus anterior…

Napomena: Telo je tokom cele vežbe opruženo a stopala u kontaktu sa zidom. Budite veoma oprezni tokom izvođenja ove vežbe kako bi izbegli eventualne povrede. Klupe moraju biti čvrsto postavljenje na pod kako se ne bi pomerale.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!