Priprema: Uzmite jednoručne tegove, na kojima ploče mogu da se rotiraju, i postavite se u poziciju za sklek.

Izvođenje vežbe: Kotrljajući tegove u stranu, i blago savijajući ruke u zglobovima laktova, spustite se dok grudima skoro ne dotaknete tlo. Kotrljajući tegove prema sredini vratite se u početni položaj.

Mišići: m. Pectoralis major (pars clavicularis, pars sternocostalis), m. Deltoideus (anterior), m. Triceps brachii, m. Erector spinae…

Napomena: Tokom izvođenja vežbe telo je pravo (stopala u širini ramena ili spojena).

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!