16.10.12 Superkompezacija glikogena

Superkompezacija glikogena

je postupak koji se primenjuje u sportu i evidentno može poboljšati sportski rezultat. Suština sprovođenja superkompezacije glikogena je postupak sa kojim se neposredno pred veliko takmičenje, depo glikogena u mišićima i jetri značajno poveća u odnosu na količinu koja je bila pre sprovođenja postupka.

I sam trenažni proces će povećati količinu deponovanog glikogena za nekih 20-30%. Postupkom superkompezacije se i ova količina još poveća.

Kada se počinje sa supekompezacijom glikogena?

Postupak superkompezacije (premašivanja) se počinje izvoditi na oko sedam dana (period tajperinga) pred najvažnije takmičenje u sezoni i sastoji se iz dve faze: pražnjenje i punjenje.

Pražnjenje depoa glikogena

se ostvaruje na dva načina. Sportista se optereti na treningu a u oporavku se namerno smanjuje unos ugljenih hidrata. Depoi glikogena u mišićima će se u roku od dva dana smanjiti jer neće uspeti njihova obnova u periodu oporavka.

Punjenje depoa glikogena

Na dva dana pred takmičenje počinje punjenje depoa glikogena svesnim unosom veće količine brzo i sporo resorbujućih ugljenih hidrata. Depo glikogena će dostići vrednosti koje su veće nego na početku sprovođenja superkompezacije.

Pravog biohemijskog odgovora nema za ovu pojavu. Pretpostavlja se da je u toku pražnjenja depoa došlo do veće produkcije enzima koji stvaraju glikogen kako bi se možda na taj način nadomestio nedostatak šećera. Kada je šećera bilo dovoljno (faza punjenja), veća količina enzima je produkovala veću količinu glikogena. Klasična reakcija po principu klatna koje je izvučeno iz ravnotežnog položaja pa potom pušteno.

Dobre i loše strane superkompezacije glikogena

Dobro urađena superkompezacija glikogena stvara više gorivog materijala i time poboljšava sportski rezultat, naročito kod sportova tipa izdržljivosti što su pokazale i mnoge studije.

Međutim, da li to treba raditi možda za svako takmičenje? Odgovor je ne jer se tu ipak malo “igramo” sa biohemijskim procesima i usput postoje mogućnosti da se u postupku pogreši. Jedna od zamki je da takmičenje naiđe u procesu ispražnjenih depoa što će smanjiti sportski rezultat. Veće pražnjenje depoa može dovesti do pada otpornosti organizma i neke infekcije.

Veća hipoglikemija može izazvati masovnu glikoneogenezu gde dolazi do razaranja sopstvenih belančevina mišićnih ćelija. Moguće je i u toku punjenja depoa zbog veće količine šećera u digestivnom traktu izazvati proliv (dijareju).

Poznato je da svaki gram glikogena za sobom nosi približno 3 grama vode što sumarno vodi povećanju telesne mase sportiste.

U kojim sportovima se radi superkompezacija glikogena?

Superkompezacija glikogena se ne radi kod sprintera i sportova tipa snage. Neće se raditi i u borilačkim sportovima gde postoje težinske kategorije jer se može desiti da se tim postupkom sportista ubaci u višu kategoriju što često nije poželjno.

Superkompezacija glikogena se radi najviše u sportovima tipa izdržljivosti (aerobni) i ne više od jednom, do dva puta u toku jedne godine. Ceo postupak se formira individualno na bazi prethodnih iskustava, dok se ne nađe najbolji protokol.

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Saveti

Nudimo Vam niz korisnih i praktičnih saveta vezanih za trening u nadi da ćemo Vam na taj način pomoći da unapredite i poboljšate rezultate Vašeg vežbanja.