5.04.19 POVREDE TETIVA - KAKO NASTAJU I KAKO SE LEČE?

KAKO DOLAZI DO POVREDA TETIVA?

Mehanizam povreda tetiva je sličan mehanizmu povreda mišića i može nastati:

 • direktno dejstvom spoljašnje sile (udarac)
 • indirektno- snažnom kontrakcijom mišića.

Najčešće dolazi do naglog, pasivnog istezanja mišića koji je u kontrakciji.

Sportisti najčešće povređuju: Ahilovu tetivu, tetive dugiih fleksora natkolenice, aduktore natkolenice.

VRSTE POVREDA TETIVA?

Ruptura tj.kidanje vlakana snopova tetive može biti:

 • potpuno
 • nepotpuno.

Istovremeno sa kidanjem vlakana tetive povređuju se i krvni sudovi, a krv se izliva između krajeva tetive. Nastaje zapaljenska reakcija s edemom i usporenom cirkulacijom. Te ako se ne reaguje brzo dolazi do stvaranja koaguluma i hematoma. Povreda tetive se ispoljava iznenadnom pojavom oštrog bola, koji može biti praćen osećajem kao da je nešto puklo. Pri rupturi Ahilove tetive je karakteristično da povređeni ima utisak kao da je pogođen kamenom.

ENTEZITIS

Predstavlja povredu pripoja tetive za kost. To je specifično tkivo sastavljeno iz više slojeva. Najčešće dolazi do entezitisa rotatornog omotača ramena, entezitis epikondila humerusa (teniski lakat), entezitis ekstenzora šake i prstiju.

Simptomi entezitisa su:

 • bolovi,
 • bolna ograničenja
 • slabost pri pokretu.

LEČENJE

Lečenje entezitisa se sprovodi fizikalnom terapijom. Najčešće se primenjuju analgetične procedure:

 • elektroterapija,
 • ultrazvučna terapija
 • magnetoterapija,
 • kineziterapija.

Fizikalno lečenje ruptura (napuknuća) tetive ima cilj:

 • da poboljša vaskularizaciju povredjene tetive,
 • uspostavljenje punog obima pokreta u povredjenom ekstremitetu
 • poveća mišićnu snagu.

Posle rupture tetive mišićna snaga je veoma oslabljena.

Takođe je neophodno sprovoditi ozbiljan program vežbi tj proces kineziterapije, ali i obavezno kompjutersko jačanje mišića ili elektromiostimulacija povredjenih i oslabljenih tetiva.

Izvor: drgaletic.rs

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Saveti

Nudimo Vam niz korisnih i praktičnih saveta vezanih za trening u nadi da ćemo Vam na taj način pomoći da unapredite i poboljšate rezultate Vašeg vežbanja.