Health Club Logo

ELEKTROTERAPIJA - KORIŠĆENJE STRUJE U TERAPIJSKE SVRHE

Elektroterapija predstavlja korišćenje brojnih modaliteta električne struje koji se dobijaju pomoću


Elektroterapija predstavlja korišćenje brojnih modaliteta električne struje koji se dobijaju pomoću elektronskih uredjaja u terapijske svrhe.

Elektroterapija izaziva dilataciju (širenje) krvnih sudova i pojačava cirkulaciju krvi i limfe, pri čemu se povećava trofika (ishrana) tkiva i pospešuje reapsorpcija edema i smanjenje otoka. Na taj način smanjuje se zapaljenski proces i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola. Elektroterapija na bol deluje analgetički što znači da veoma dobro smanjuje bolnost, draženjem receptora u koži i oslobadjanjem endogenih opoida kao i poboljšanjem cirkulacije krvi i limfe. Pospešuje regeneraciju perifernih zivaca i osteogenezu (zarastanje) kod preloma kostiju.

Najčešće se koristi u lečenju:

  • sportskih povreda,
  • artroza i artritisa,
  • uganuća i izvrtanja zglobova,
  • povreda ligamenata i mišića,
  • problema sa nervima,
  • bolova u lumbalnom i vratnom delu kičme,
  • bolnog ramena i lakta

KAKO IZGLEDA TRETMAN?

Fizioterapeut postavlja terapijske elektrode na bolna i povredjena mesta. U zavisnosti od veličine bolne regije postavljaju se uglavnom od dve do šest elektroda. Zatim se uključuje elektro aparat i podešava odgovarajuća i tačna terapijska frekvencija i amplituda. Pacijent oseti prijatne senzacije i “mravinjanje” a nikako neprijatnost i bol.

Već posle nekoliko tretmana dolazi do poboljšanja, smanjenja bola i otoka.

GALVANSKA STRUJA

Predstavlja jednosmernu konstantnu struju koja ne menja smer i jačinu. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima kroz koja prolazi i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava: trofiku tkiva, smanjuje otok
i zapaljenje.

Trajanje jednog tretmana iznosi od 10 do 30 minuta, a primenjuje se se od 10 do 15 seansi. Indikacije za primenu galvanske struje: zatvorene povrede tkiva, otvorene povrede nakon zarastanja rana,
kao preiprema za kineziterapiju, sva bolna stanja posle povreda, oboljenja arterijskih krvnih sudova,
mlitave paralize posle oštećenja perifernih nerava itd..

Kontraindikacije su: otvorene povrede, inflamacije, krvavljenje, dekompenzacija srca, prisustvo metalnih stranih tela.

ELEKTROSTIMULACIJA

To je u stvari modulirana galvanska struja. Uz pomoć multivibratora u aparatu se proizvode pravougli I trouglasti impulsi.

Dužina stimulacije i broj kontrakcija u seansi se odredjuju induvidualno, dok ne dodje do zamora mišića i slabljenja kontrakcija.

Stimulacija se primenjuje i u kombinaciji sa intencionim vežbama, tako što pri svakom impulsu istovremeno sa pasivnom kontrakcijom izazvanom električnim nadražajem, pacijent izvede ili pokuša da izvede aktivnu kontrakciju.

Indikacije za elektrostimulaciju: sve mlitave pareze ili paralize, stanja posle operacije nerava, atrofija i slabljene mišića nakon dužeg inaktiviteta (imobilizacije), zastarele paralize.

DIJADINAMIČNE STRUJE (DD)

Dijadinamične (Bernardove) struje maju frekvenciju od 50-100 Hz. One deluju analgetično i vazodilatatorno. Trajanje jednog tretmana iznosi 10 minuta, u seriji od 10-15 seansi. Indikacije za ovu vrstu struje: sva bolna postraumatska stanja, povrede mekih tkiva, povrede nerava sa neuralgijama, degenerativna zglobna i vanzglobna oboljenja (artroze, tendinitisi, periartritisi..)

Kontraindikacije su: akutna stanja, inflamacije, krvavljenja, dekompenzacija srca, metalna strana tela.

INTERFERENTNE STRUJE (IF)

Interferentne struje nastaju kada se dve naizmenične struje različite srednje frekvencije uprave kroz tkivo jedna prema drugoj. Na mestu njihovog ukrštanja stvara se nova struja niske frekvencije od 1-100 Hz. Ova struje se ne uvodi iz spoljne sredine , kao kod drugih metoda, več se ona stvara u tkivima. Slična je dijadinamičnim strujama sa mogućnošću dubljeg prodiranja.

IF stimulišu stvaranje kalusa, I mogu se koristiti u prisustvu metalnih tela. Trajanje jednog tretmana se kreće od 10-15 minuta, obično 10-15 aplikacija.

Indikacije su: tretman svih trauma, stvaranje kalusa, neuralgije, kauzalgije, kod svih degenerativnih oboljenja tkiva, regeneracija oštećenih nerava.

Kontraindikacije: zapaljenja, febrilna stanja, infekcije, dekompenzacija srca.

TRANSKUTANA ELETRIČNA NERVNA STIMULACIJA (TENS)

Predstavlja metodu lečenja simpoma bola draženjem senzitivnih nervnih završetaka u koži.

Postoje različite vrste TENS-a: Konvencionalni TENS, NisKofrekventni TENS, TENS u salvama,
Kratki intezivni TENS itd..

Indikacije za primenu TENS-a: široko se koristi u kontroli akutnog, hroničnog i neurogenog bola, kod neuralgija, radikulopatija, artroza, periartritisa, artritisa, subluksacija, sportskih povreda

Kontraindikacije su: gravidni uterus, srčani pejsmeker.

VISOKOFREKVENTNE STRUJE DUGIH TALASA

Uredjaj produkuje električno polje dugih talasa frekvencije 1 MHz. Stvara se toplota, ne samo u površinskim već i u dubokim tkivima.

Na taj način se proširuju krvni sudovi, ubrzava cirkulacija krvi, pospešuje se regeneracija zapaljenja i zaceljenje povredjenih tkiva, a sto je posebno važno smanjuje se bol i mišićni spazam. Najčešće i sa najvećim uspehom se koristi kod: artroza i artritisa, bola u lumbalnom i vratnom delu kičme, sportskih povreda i pucanja mišića, povreda i bolova u svim zglobovima i ligamentima.

Izvor: drgaletic.rs


15.08.2018.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram