26.03.12 Pulsmetar

Pulsmetar

je uređaj koji, pomoću senzora postavljenih na zid grudnog koša, beleži srčanu frenkvencu telemetrijski, na satu koji je postavljen na ručni zglob. Podaci mogu da se memorišu. Pulsmetar se lako postavlja i omogućava upotrebu i u mirovanju i pri fizičkoj aktivnosti (na terenu i tokom takmičenja). Takođe, uređaj preko alarma može da signalizira ukoliko vrednosti pulsa izađu iz normalnog raspona, upozoravajući time i ispitanika i ispitivača da se javila tahikardija ili bradikardija. Nedostatak je pojava greške prilikom merenja zbog gubitka kontakta sa senzorima. Uređaj ne može signalizirati poremećaje ritma koji se mogu javiti tokom registrovanja pulsa.

Pulsmetar je danas nezaobilazan deo opreme dobro isplaniranog treninga kako kod vrhunskih sportista tako i kod rekreativaca. Pomoću njega se na veoma jednostavan način dozira intezitet opterećenja ali isto tako zahvaljujući pulsmetru se dobijaju značajne informacije o samom treningu ili takmičenju.

Trenutna srčana frekvenca, vreme provedeno u određenim zonama srčane frekvence, prosečan puls, maksimalan puls, pređena distanca, prosečna i maksimalna brzina, broj krugova, memorija velikog broja treninga, određivanje zone pulsa u kojoj će se trenirati, broj potrošenih kalorija, to su samo neke od prednosti koje ima trening u kojem se koristi pulsmetar.

Pri kupovini pulsmetra vodite računa da kupujete pulsmetar proverenog proizvođača kako bi dobijeni rezultati bili pouzdani , takođe uzmite pulsmetar čije su funkcije namenjene fizičkoj aktivnosti kojom se bavite (trčanje, biciklizam…).

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Oprema i rekviziti

Oprema i rekviziti za vežbanje su sastavni deo kvalitetnog treninga pa ćemo iz tog razloga pokušati da Vam pomognemo u odabiru najboljeg od istih za Vaše vežbanje.