15.01.13 Sušenje veša u kući utiče loše na zdravlje ukućana

Usled dužeg kišovitog perioda i vremenskih uslova kada je povećana vlažnost vazduha, kao i tokom zimskog perioda kada su niske temprerature vazduha, mnogi ljudi se odlučuju da suše veš unutar prostorija u kojima borave.

Prema istraživanjima koja su sprovedena u Škotskoj takva navika predstavlja rizik po zdravlje ljudi koji borave unutar prostorija u kojima se suši veš, jer se tako povećava vlažnost u vazduhu i stvaraju se uslovi za razvoj grinja i plesni što se loše odražava na one koji su skloni astmi i problemima sa disajnim putevima.

U slabo provetrenim prostorijama, stavljajući na radijatore odeću da se suši vlaga u vazduhu se povećava za preko 30% i tako se stvaraju idealni uslovi za razvoj grinja i plesni koji su poznati okidači za razvoj astme. Istraživači kažu da je malo poznata činjenica da prosečna količina veša oslobodi oko 2 litra vlage tokom procesa sušenja. Oni takođe naglašavaju da sušenje veša u čijem pranju je korišćen omekšivač znatno povećava količinu kancerogenih materija u vazduhu.

Ušteda energije

Tim stručnjaka koji je vodio ovo istraživanje preporučuje da se, kad god je to moguće, veš suši napolju, ili da se koriste (oni koji imaju) mašine za sušenje veša, jer iako se u prvi mah čini da se štedi energija sušenjem veša na radijatorima i ne uključivanjem mašine za sušenje veša to baš i nije skroz tačno. Naime, često se pojačava grejanje kako bi se veš što brže osušio a prozori se otvaraju da bi se provetrio vazduh što dovodi do nepotrebnog rasipanja energije.

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!