27.02.15 Šta je E–broj u prehrambenim proizvodima?

E-broj predstavlja oznaku određenog aditiva. Ukratko, aditivi su supstance koje se iz tehnoloških razloga dodaju prehrambenim proizvodima. Tehnološki razlozi mogu biti unapređenje bezbednosti proizvoda, produžetak roka trajanja, stabilnost, povećanje slasti, kiselosti, stabilnosti itd. Svaki aditiv koji je dozvoljeno koristiti se nalazi na Pozitivnoj listi aditiva i označen je jedinstvenim E-brojem. Na deklaraciji svakog proizvoda mora biti navedena kategorija i ime aditiva i/ili njegov E broj. E-broj je uveden zbog lakše sistematizacije aditiva I jednostavnosti- na primer, kraće je napisati E621 nego mononatrijum glutaminat.

Svi mi želimo hranu koja je zdrava, ukusna, ima dug rok trajanja i jeftina je. Upotreba aditiva je trenutno jedini način da se odgovori na sve ove zahteve.

Da li su aditivi veštačke supstance?

Predrasuda je da su aditivi isključivo veštačke supstance, zapravo manji broj aditiva pripada supstancama koje ne postoje u prirodi u odnosu na one koje postoje u prirodi. U jednoj običnoj jabuci postoji barem 10 supstanci koje su u prehrambenim proizvodima označene kao aditivi. Da jabuka ima deklaraciju ona bi izgledala otprilike ovako:

Da li su aditivi štetni po naše zdravlje?

Iako postoji neko opšteprihvaćeno mišljenje da su aditivi štetni, njihova upotreba je strogo definisana i kontrolisana od strane relevantnih institucija. Njihovu apsolutnu štetnost nije moguće dokazati, jer nijedna supstanca na ovom svetu nije apsolutno štetna niti apsolutno zdrava, pa čak ni voda, dakle pitanje je količina. Količina aditiva koju je dozvoljeno koristiti u prehrambenoj industriji je zasnovana na ADI (Acceptable Daily Intake) vrednosti koja predstavlja onu količinu neke supstance koja se može unositi svakoga dana tokom čitavog života bez zdravstvenog rizika. ADI je definisan od strane Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), zajedničkog ekspertskog komiteta sačinjenog od Food and Agriculture Organization (FAO) i World Health Organization (WHO).

Kako se određuje količina aditiva koja nema efekta po ljudsko zdravlje?

Na osnovu poslednjih dugoročnih ispitivanja na laboratorijskim životinjama i posmatranju na ljudima. Uobičajeno postoji nekoliko nezavisnih istraživanja koja prate različite efekte jedne supstance. Najmanja količina supstance koja nije izazvala nikakav efekat se naziva NOAEL (No observe adverse effect level). Ova količina se deli obično sa faktorom 100 (kako bi se premostila razlika u osetljivosti ljudi i laboratorijskih životinja) da bi se dobio ADI, odnosno količina supstance koja nema efekta na ljudsko zdravlje.

Budućnost

Zbog straha od E-brojeva i nemogućnosti edukacije celog čovečanstva, u svetu trend „clean label“ sve više dobija na značaju. Clean label znači što manje E-brojeva na deklaraciji proizvoda. Prehrambena industrija ide u ovom pravcu, ali za sada upotreba aditva u mnogim namirnicama nema alternativu.

Izvor: www.stajedemo.com

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!