3.10.19 KOJI SU UZROCI VRTOGLAVICE I KAKO SE LEČI?

Vrtoglavica ( vertigo) nije bolest, već simptom neke bolesti. Oko 5% svih pacijenata kod svog lekara pominje vrtoglavicu kao tegobu. Pojava vrtoglavice se ponavlja i nije lako rešiti je se.

Za razliku od pet klasičnih čula ( vid, sluh, miris, ukus, dodir) čulo za ravnotežu nije dato u svesti i njegove funkcije su refleksne. Centri u mozgu koji su nedovoljno ispitani i jasni, informaciju o položaju tela dobijaju iz više izvora:

 • Vestibularnog ili tzv. centra za ravnotežu koji se nalazi u unutrašnjem uhu;
 • Okularnog – preko vida i slike sveta koja se stvara na mrežnjači oka;
 • Mišićno-zglobnog sistema i čula dodira.

Vrtoglavica nastaje kada se ‘ne poklope’ informacije koje nosi nerv za ravnotežu sa ostalim organima ii kada moždani releji zbog poremećaja cirkulacije ne mogu pravilno primiti i obraditi dobijene informacije.

UZROCI VRTOGLAVICE

Uzroci vrtoglavica su mnogobrojni. Stotinu raznih oboljenja praćeno je vrtoglavicom. Najpoznatiji, ali ne i najčešći, uzroci poremećaja ravnoteže su:

 • Oboljenja centra za ravnotežu koji se nalazi u uhu ( upala ili otok nerava, spadanje kristala kalcijum karbonata sa senzornih ćelija).
 • Oboljenja centralnog nervnog sistema među kojima je najčešća vertebro-bazilarna insuficijencija ( a. vertebralis protiče kroz vratni deo kičme) često su uzroci vrtoglavica.

U sekundarne vrtoglavice spadaju one izazvane:

 • bakterijskim* ili češće virusnim infekcijama,
 • lekovima,
 • povećanjem ili smanjenjem krvnog pritiska,
 • malokrvnošću,
 • biohemijskim poremećajima.
 • postoje i psihogene vrtoglavice, stresne vrtoglavice i vrtoglavice koje nastaju usled nekih bolesti stomaka i pluća.

DIJAGNOZA

Dijagnostički postupak je zahtevan i uključuje veliki broj ispitivanja (najvažnja dijagnostička procedura prema većini autora je detaljna anamneza, odnosno precizan i dobro vođen razgovor sa pacijentom). Dijagnostički protokol podrazumeva:

 • ORL pregled koji uključuje ispitivanje sluha i kalorički test za ispitivanje ravnoteže (sipa se hladna i topl voda u uši i preko trzanja očnih jabučica se meri dužina odgovora i stanje labirinta);
 • Pregled neurologa;
 • Detaljna hematološka obrada;
 • Kardiološka ispitivanja;
 • Oftalmološki pregled (pregled očnog dna daje nam uvid u stanje vaskularnog sistema).

I pored svih ispitivanja, preko 50% slučajeva ne može se otkriti uzrok poremećaja.

LEČENJE VRTOGLAVICE

Lečenje zavisi od uzroka. Najčešće se koriste ciljani vazodilatatori (betahistini, npr. Betaserc, Vestibo, Urutal), vitaminska terapija, preparati Ginko biloba. Predlažu se i adaptacione vežbe, retko i destrukcija obolelog centra za ravnotežu injekcijama (npr. Garamycin u uho).

Izvor: stetoskop.info

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!