Izvođenje vežbe: Stanite pored step klupe (bočno okrenuti njoj), i postavite na step klupu stopalo noge koja joj je bliža . Odrazite se nogom koja je na step klupi i pređite na drugu stranu klupe menjajući položaj nogu (noga koja je bila na step klupi sada je pored klupe i obrnuto). Ponovite vežbu na drugu stranu.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!