Priprema: Uzmite jednoručne tegove, sa dlanovima okrenutim jedan prema drugom, i spustite se u pretklon. Noge su blago savijene u zglobovima kolena, ruke su blago savijene sa tegovima vertikalno ispod ramena. Leđa su sve vreme potpuno prava.

Izvođenje vežbe: Istovremeno podižiti jednoručne tegove u stranu sve dok ruke ne budu paralelne u odnosu na tlo. Na isti način vratite ruke u početni položaj. Sve vreme vežbe ruke su blago savijene.

Mišići: m. Deltoideus (pars medius, pars anterior), m Trapezius, m. Supraspinatus, m. Serratus anterior…

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!