Priprema: Uzmite jednoručni teg i spustite se u pretklon (leža su skoro paralena sa tlom). Noge su blago savijene u zglobovima kolena, ruke su potpuno opružene sa tegom vertikalno ispod ramena. Leđa su sve vreme potpuno prava.

Izvođenje vežbe: Savijajući ruke u zglobovima laktova povucite teg prema gore prema predelu trbuha savijajući ruke u zglobovima laktova, u završnom položaju ruke su uz telo a nadlaktice su paralelne sa tlom (ugao između nadlaktica i podlaktica je prav). Opružajući ruke vratite teg u početni položaj.

Mišići: m. Latissimus dorsi, m. Rhomboideus major, m. Teres major, m. Teres minor, m. Infraspinatus, m. Trapezius, m. Deltoideus (pars posterior), m. Biceps brachii, m. Brachialis, m. Brachioradialis…

Napomena: Tokom povlačenja tegova na gore nemojte širiti laktove (ruke idu uz telo).

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!