Priprema: Jednom rukom uzmite jednoručni teg, sedite na klupu i podignite teg iznad glave (hvatate jednu stranu tega sa unutrašnje strane). Drugu ruku savijte iza glave i dlanom pridržavajte nadlakticu ruke u kojoj je teg.

Izvođenje vežbe: Spustite teg iza glave savijajući ruku u zglobu lakta. Opružite ruku i vratite teg u početni položaj. Ponovite vežbu drugom rukom.

Mišići: m. Triceps brachii…

Napomena: Nadlaktica ruke sa kojom se izvodi vežba se ne pomera tokom izvođenja vežbe.

Pažljivo spuštajte teg iza glave kako bi ste izbegli eventualne povrede udaranjem tegom u potiljak, vrat ili leđa.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!