Priprema: Uzmite šipku i stanite u stojeći stav sa potpuno opruženim rukama u širini ramena.

Izvođenje vežbe: Spustite šipku dole (šipka klizi po nogama), savijajući se u zglobovima kukova i gurajući zadnjicu što je više moguće nazad a gornji deo tela spuštajte dole sve dok leđa ne budu paralelna sa tlom. Leđa su tokom cele vežbe potpuno prava. Noge se tokom spuštanja šipke blago savijaju u kolenima. Vratite se u početni položaj ispružajući se u zglobovima kukova i kolena. Ruke su tokom cele vežbe potpuno opružene.

Mišići: m. Erector spinae, m. Biceps femoris (caput longum, caput breve) m. Gluteus maximus, m. Semimembranosus, m. Semitendinosus, , m. Adductor magnus, m. Trapezius, m. Latissimus dorsi…

Napomena: Tokom cele vežbe leđa moraju biti potpuno prava.
Ova vežba se može izvoditi i da se spustite dublje u pretklon, tada se vežba izvodi sa nekog ravnog uzvišenja (stepera, drvenog sanduka…).
U ovoj vežbi je veoma važno da prilagodite kilažu sa kojom radite sopstvenim mogućnostima kako biste izbegli eventualne povrede. Isto tako veoma je važno i da tehnički ispravno izvodite ovu vežbu. Iz tih razloga usavršite tehniku izvođenja vežbe radeći vežbu samo sa šipkom ili sa malim kilažama.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!