Priprema: Postavite šipku na gornji deo leđa i uhvatite je nathvatom šire od širine ramena. Stopala su postavljena u širini ramena ili malo uže.

Izvođenje vežbe: Savijajući se u zglobovima kukova spustite gornji deo tela dok leđa ne budu paralelna sa tlom. Opružajući se u zglobovima kukova vratite se u početni položaj. Leđa su tokom cele vežbe potpuno prava.

Mišići: m. Biceps femoris (caput longum, caput breve), m. Gluteus maximus, m. Semimembranosus, m. Semitendinosus, m. Erector spinae, m. Adductor magnus, m. Trapezius, m. Latissimus dorsi…

Napomena: Tokom izvođenja vežbe noge su opružene a leđa su potpuno prava. Prilagodite težinu i amplitudu pokreta sopstvenim mogućnostima.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!