Priprema: Uzmite jednoručne tegove i sedite na klupu. U početnom položaju tegovi se nalaze ispred ramena ruke su savijene, podlaktice vertikalne u odnosu na tlo a dlanovi okrenuti prema telu.

Izvođenje vežbe: Podignite tegove opružajući ruke i istovremeno rotirajući podlaktice (pronacija), tako da u završnom položaju tegovi budu u opruženim rukama vertikalno iznad ramena sa dlanovima okrenutim od tela. Savijajući ruke u laktovima i rotirajući podlaktice (supinacija), vratite tegove u početni položaj.

Mišići: m. Deltoideus, m. Triceps brachii, m. Supraspinatus, m. Trapezius…

Napomena: Tokom podizanja i spuštanja jednoručnih tegova, laktovi se šire a tegovi neznatno pomeraju u stranu.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!