Priprema: Zakačite tegove za kaiš. Postavite se u upor na razboju ili na paralelno postavljenim šipkama (koje su u širini ramena ili nešto šire). Ruke su potpuno opružene. Savijte noge u zglobovima kolena (tokom izvođenja vežbe noge nemaju kontakt sa tlom).

Izvođenje vežbe: Savijajući ruke u zglobovima laktova , spustite telo prema dole dok ne osetite blago istezanje mišića grudi. Opružajući ruke vratite se u početni položaj.

Mišići: m. Pectoralis major, m. Triceps brachii, m. Deltoideus anterior, m. Pectoralis minor, m. Rhomboideus…

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!