Priprema: Sa obe ruke uzmite jednoručni teg i podignite ga iznad glave. Hvatate jednu stranu tega sa unutrašnje strane ukrštenim dlanovima okrenutim od sebe. Ruke su potpuno opružene sa tegom iznad glave. Leđa su prava.

Izvođenje vežbe: Spustite teg iza glave savijajući ruke u laktovima (laktovi su blago okrenuti ka spolja). Opružite ruke i vratite teg u početni položaj. Nadlaktice se ne pomeraju tokom izvođenja vežbe.

Mišići: m. Triceps brachii…

Napomena: Pažljivo spuštajte teg iza glave kako bi ste izbegli eventualne povrede udaranjem tegom u potiljak, vrat ili leđa.
Tokom cele vežbe leđa su prava.
Ova vežba se može izvoditi u sedećem ili stojećem položaju.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!