Priprema: Postavite šipku sa prednje strane preko mišića ramena u tkz. „udubljenje za šipku“ (šipka se nalazi iznad jama ključnih kostiju), postavite prste šaka ispod šipke (sa prstima okrenutim prema telu), malo šire od širine ramena, laktovi su podignuti a nadlaktice su paralelne sa tlom. Leđa su prava, stopala su u širini ramena (ili nešto šire u zavisnosti od tehnike) i blago otvorena (okrenuta ka spolja), glava je podignuta sa pogledom malo iznad horizontale.

Izvođenje vežbe: Spustite se u čučanj savijajući se u zglobovima kukova i kolena sve dok Vam butine ne budu minimum paralelne sa tlom. Leđa su tokom cele vežbe prava pogled je malo iznad horizontale ili prema gore. Opružajući se u zglobovima kukova i kolena podignite se u početni položaj i potisnite šipku vertikalno iznad glave (opružajući ruke u zglobovima laktova) sve dok Vam ruke ne budu potpuno opružene. Savijte ruke u zglobovima laktova i spustite šipku u početni položaj.

Mišići: m. Quadriceps femoris (vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis), m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Deltoideus (pars anterior), m. Triceps brachii, m. Pectoralis major(pars clavicularis), m. Trapezius, m. Adductor magnus, m. Soleus, m. Erector spinae, m. Gastrocnemius…

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!