Priprema: Uzmite jednoručne tegove zatvorenim nathvatom i stanite u stojeći stav. Stopala su u širini ramena a ruke opružene uz telo (u priručenju) sa dlanovima okrenutim ka telu.

Izvođenje vežbe: Odručite sa tegovima i podignite ih do visine ramena (ili neznatno više). Priručenjem spustite tegove u početni položaj.

Mišići: m. Deltoideus (pars anterior, pars medius, pars posterior), m Trapezius(pars ascendens, pars horizontalis, pars descendens), m. Supraspinatus…

Napomena: Leđa su sve vreme izvođenja vežbe prava.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!