Health Club Logo

3. Veslanje sa jednoručnim tegom

Priprema: Stanite sa strane klupe, bočno okrenuti klupi, i postavite na klupu koleno noge koja je bliža klupi oslanjajući se na klupu rukom sa iste strane (leđa su prava i paralelna sa tlom). Suprotnom rukom uzmite jednoručni teg (zatvorenim nathvatom sa dlanom okrenutim prema unutra).

Izvođenje vežbe: Povucite teg gore prema sredini trupa (savijajući ruku u zglobu lakta), dok nadlaktica ne bude paralelna sa tlom (trudite se da ruka, kojom podižete teg, bude uz telo). Kontrolisano spustite teg dok ruka ne bude potpuno opružena.

Mišići: m. Trapezius, m. Rhomboideus major, m. Latissimus dorsi, m. Teres major, m. Deltoideus (pars posterior), m. Biceps brachii, m. Brachioradialis, m. Brachialis…

Napomena: U završnom položaju podizanja tega ugao između nadlaktice i podlaktice bi trebao da bude prav (ili neznatno manji).
Ruka kojom se oslanjate na klupu je opružena. Tokom izvođenja vežbe leđa treba da budu prava.


Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram