Priprema: Stanite sa strane klupe, bočno okrenuti klupi, i postavite na klupu koleno noge koja je bliža klupi oslanjajući se na klupu rukom sa iste strane (leđa su prava i paralelna sa tlom). Suprotnom rukom uzmite jednoručni teg (zatvorenim nathvatom sa dlanom okrenutim prema unutra).

Izvođenje vežbe: Povucite teg gore prema sredini trupa (savijajući ruku u zglobu lakta), dok nadlaktica ne bude paralelna sa tlom (trudite se da ruka, kojom podižete teg, bude uz telo). Kontrolisano spustite teg dok ruka ne bude potpuno opružena.

Mišići: m. Trapezius, m. Rhomboideus major, m. Latissimus dorsi, m. Teres major, m. Deltoideus (pars posterior), m. Biceps brachii, m. Brachioradialis, m. Brachialis…

Napomena: U završnom položaju podizanja tega ugao između nadlaktice i podlaktice bi trebao da bude prav (ili neznatno manji). Ruka kojom se oslanjate na klupu je opružena. Tokom izvođenja vežbe leđa treba da budu prava.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!