Priprema: Stanite sa strane, klupe bočno okrenuti klupi, i postavite na klupu koleno noge koja je bliža klupi oslanjajući se na klupu rukom sa iste strane (leđa su prava i paralelna sa tlom). Suprotnom rukom uzmite jednoručni teg (zatvorenim nathvatom sa dlanom prema unutra). Povucite teg gore(savijajući ruku u zglobu lakta), dok nadlaktica ne bude paralelna sa tlom (ruka kojom ste podigli teg treba da bude uz telo a ugao između nadlaktice i podlaktice prav).

Izvođenje vežbe: Opružite ruku sa tegom prema nazad (dok ne bude potpuno opružena ). Savijte ruku u zglobu lakta i vratite teg u početni položaj.

Mišići: m. Triceps brachii…

Napomena: Nadlaktica ruke kojom se izvodi na vežba je paralelna sa tlom i ne pomera se tokom izvođenja vežbe.
Leđa su sve vreme prava i paralelna sa tlom.
Vežbu izvodite kontrolisanim pokretima, između ponavljanja vežbe zaustavite teg (teg ne sme da se kreće kao klatno).

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!