Priprema: Uzmite jednoručne tegove i namestite se u početni položaj za sklek .

Izvođenje vežbe: Uradite sklek i potom savijajući ruku u zglobu lakta povucite teg sa strane prema boku oslanjajući se na drugu ruku. Spustite teg i vratite se u početni položaj. Ponovite vežbu na drugu stranu.

Mišići: m. Pectoralis major (pars clavicularis, pars sternocostalis), m. Triceps brachi, m. Deltoideus (anterior), m. Trapezius, m. Rhomboideus major, m. Latissimus dorsi…

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!