Priprema: Spustite se upor klečeći, izvrtanjem podlaktica (supinacija) okrenite vrhove prstiju prema sebi, dlanovi su na tlu.

Izvođenje vežbe: Spuštajte karlicu prema nazad (ka petama), sve do granice prijatnog bola u mišićima podlaktica i bicepsima.

Mišići: m. Brachioradialis, m. Biceps brachii, m. Flexor digitorum, m. Flexor carpi radialis…

Napomena: Dlanovi su sve vreme izvođenja vežbe na tlu.
Sve vežbe istezanja mogu se raditi aktivno i pasivno. Aktivno istezanje se radi bez pomoći asistenta uz pomoć snage vlastitih mišića za razliku od pasivnog istezanja gde postoji pomoć asistenta ili nekog drugog spoljašnjeg opterećenja. Pasivno istezanje je efikasnije jer nam omogućava veću amplitudu pokreta ali se mora izvoditi oprezno kako se ne bi prekoračila granica gipkosti mišića i kako time ne bi prouzrokovali povredu mišića.
Svaku vežbu izvodite sa zadrškom u krajnjem položaju od minimum 20 sekundi.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!