Priprema: Uzmite girju sa obe ruke i stanite u stojeći stav sa stopalima malo šire od širine ramena. Girja se nalazi u opruženim rukama okrenutim prema tlu.

Izvođenje vežbe: Savijajući se u zglobovima kukova i kolena spustite se u polučučanj, napravite zamah rukama i podignite girju napred do visine ramena. U završnom položaju girja se nalazi u opruženim rukama ispred tela u visini ramena. Savijajući se u zglobovima kolena i kukova spustite se ponovo u polučučanj spuštajući girju između nogu i bez prekida pokreta opet napravite zamah rukama i ponovite vežbu.

Mišići: m. Quadriceps femoris, m. Gluteus maximus, m. Erector spinae, m. Deltoideus, m. Trapezius, m. Semimembranosus, m. Latissimus dorsi…

Napomena: Vežba se izvodi bez prekidanja pokreta. Girja se tokom cele vežbe kreće po pricipu klatna. Leđa su prava tokom cele vežbe a ruke potpuno opružene.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!