Početni položaj: Uzmite medicinku i sedite na strunjaču bočno okrenuti zidu(ili partneru). Noge su savijene u kolenima a gornji deo tela je blago nagnut ka nazad. Podignite noge tako da stopala budu malo iznad strunjače. U početnom položaju medicinka je sa suprotne strane u odnosu na zid.

Izvođenje vežbe: Rotirajte gornji deo tela i snažno izbacite medicinku ka zidu, nakon odbijanja o medicinke o zid uhvatite je i ponovite vežbu.

Mišići: m. Obliquus abdominus externus, m. Rectus abdominis, m. Tensor fascie latae…

Napomena: Tokom vežbe trudite se da ruke budu što više opružene. Ovu vežbu možete raditi i sa partnerom, tako što će on hvatati loptu i bacati vam nazad.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!