Priprema: Stanite iza trening sanki, sagnite se i uhvatite ručke sanki.

Izvođenje vežbe: Što je moguće brže gurajte sanke napred.

Mišići: m. Gluteus maximus, m. Semitendiunosus, m. Semimembranosus, m. Biceps femoris, m.
Adductor magnus, m. Popliteus, m. Sartorius, m. Gracilis,…

Napomena: Tokom izvođenja vežbe gornji deo tela je skoro paralelan sa tlom.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!